Activitatea de voluntariat

February 27th, 2019|0 Comments

Asistenţii medicali care intenţionează să desfăşoare activitate de voluntariat într-o unitate medicală sunt obligaţi să deţină adeverinţa sau certificatul de membru în momentul încheierii contractului. După semnarea documentului, ei se vor prezenta, în maximum

Avizul anual de liberă practică

February 27th, 2019|0 Comments

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei este documentul care permite asistentului medical/moaşei să lucreze legal. Avizul se eliberează numai membrilor OAMGMAMR care sunt angajaţi în sistemul sanitar ca asistenţi medicali sau moaşe (voluntari sau cu

Certificatul de membru

February 27th, 2019|0 Comments

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de

Suspendarea din calitatea de membru

February 27th, 2019|0 Comments

Suspendarea din calitatea de membru Suspendarea calitatii de Membru se face la cerere doar pe perioada neexercitarii profesiei de As.  Med.  (inclusiv concediu de crestere copil sau concediu fara salariu). Suspendarea nu poate fi

Reatestarea profesională

February 22nd, 2019|0 Comments

Reatestarea profesională În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în