Istoric

1

În 1994, Colegiul Asistentilor Medicali din România a avut initiativa elaborarii unei legi a asistentilor medicali din România. C.M.R. a intocmit si prezentat Ministerului Sanatatii proiectul unei asemenea legi, iar dupa 7 ani, acesta a fost aprobat ca Legea 461/2001. In acelasi timp, titulatura organizatiei a fost modificata din Colegiul Asistentilor Medicali din România in Ordinul Asistentilor Medicali din România (OAMR). Legea nr. 461 s-a intitulat “Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România”. Inceperea negocierilor privind aderarea României la Uniunea Europeana a impus insa alinierea legislatiei românesti la cea europeana in toate domeniile de activitate, inclusiv in privinta legislatiei care reglementeaza activitatea asistentilor medicali si a moaselor din România. Aceasta cerinta a determinat modificarea Legii 461/2001, dupa norme europene. Proiectul de lege a fost elaborat in cadrul Grupului PHARE RO a fost adoptat de Parlamentul României in 30 iunie 2004 ca Legea 307/2004, privind exercitarea profesiei de asistent medical si moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România (OAMMR).

3

OAMMR devine organizatie “de interes public” si beneficiaza de “autonomie institutionala”. Organizatia are rolul nu doar de supraveghere a exercitarii profesiei ci si de control in cazul membrilor cu drept de libera practica, asistenti medicali si moase. Statutul OAMMR prevede in mod explicit atributiile presedintilor, vicepresedintilor, secretarilor de filiale si ale celor alesi la nivel national. Din noiembrie 2008, conform Ordonantei de Urgenta 144/2008 care abroga Legea nr. 307/2004, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România se organizeaza si functioneaza ca organizatie profesionala, cu personalitate juridica, neguvernamentala, de interes public, apolitica, fara scop patrimonial, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practica publica autorizate.

2

Una dintre cele mai importante reglementari prevazute in Legea 307/2004 se refera la autonomia profesiei de asistent medical si moasa. Prin Legea 307/2004 pregatirea continua a asistentilor medicali si a moaselor nu mai este o optiune personala ci “asistentii medicali si moasele sunt obligati sa efectueze cursuri de pregatire si alte forme de educatie continua creditate”. Pentru obtinerea acestor credite, OAMMR a initiat si demarat de la sfârsitul anului 2003 Programul National de Educatie Medicala Continua care reglementeaza manifestarile stiintifice pentru care se acorda credite, precum si modalitatea de creditare.

Exercitarea profesiei

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Verificarea creditelor EMC

Contactați-ne!

Părerea fiecăruia dintre dvs. contează pentru noi. Vă încurajăm să ne scrieți nelămuririle sau întrebările dvs.!

Contact