EXAMEN GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA 2024

Perioada de înscriere: 15-31.07.2024;

Data examenului: 05.09.2024, ora 0800;

Taxa de înscriere: 150 lei;

– Depunerea taxei se face în contul contul IBAN RO93CECEGJ0130RON0476601, deschis la CEC BANK, beneficiar O.A.M.G.M.A.M.R. GORJ, CIF 15462350;

Condiţii de înscriere:

– candidatul să aibă 5 ani vechime în exercitarea profesiei de asistent medical, specialitatea solicitatăsi conform nivelului de studii la data sustinerii examenului;

– conţinut dosar (depus personal):

  1. Cerere de înscriere tip cu datele de contact;
  2. Copie act identitate *;
  3. Copii documente modificare/schimbare nume *;
  4. Copie diploma absolvire studii de specialitate medicală sau atestatului de echivalare *;
  5. Extrase REVISAL din care să reiese vechimea în specialitate conform specificaţiilor;
  6. Dovada plăţii taxei
  7. Dosar cu sina..

* candidatul va prezenta la depunere documentele în original pentru confirmare